Jag använder mig av fotografiets verklighetskapital för att skapa en värld där jag kan vrida och vända på mina funderingar om livet.

Nyheter

Anna-Karin Brus framför audiovisuella verk på skogen i Göteborg 3 juni 2107 kl 19.30.

Anna-Karin Brus är bildkonstnär och musiker och har gradvis genom åren sammanfört de två konstformerna till audiovisuella verk där ljud och bild är beroende av varandra. Arbetssättet är likartat i såväl i bildkonsten som musiken. Med hjälp av collage sammanförs olika element (tex fältinspelningar med instrument, eller olika foton med måleri) och resultatet blir en berättelse om stort och smått.  Förvänta er onomatopoetiska ljudcollage, ljudande teckningar och videomusik där ljudet är gjort till en video i motsats till en musikvideo där bilden är gjord till musiken.

Info: Koloni fb event

Mera nyheter »

« Portfölj